sujet

Senaste nytt

NYHETER OM OSS

Informationsflöden - som komplement till trafikstyrning, 17.01.2018

För att kollektivtrafik, buss- och tågresenärer och bilar ska kunna ta sig från punkt A till B på ett smidigt och säkert sätt krävs ett välfungerande trafiksignalsystem. Utöver detta så bör det också finnas tillgång till lösningar för information.

Hög tid att investera i moderna trafiksignalsystem, 21.12.2017

Vi är nu en bra bit in i december och på många platser runt om i landet har snön redan lagt sig. Nederbörden innebär en prövning för bil- och kollektivtrafik och även årstidens mörker ställer tuffa krav på ljus- och trafiksignalsystem för städer runt om i landet.

SWARCO installerar kollektivtrafiksskyltar till Halmstad resecentrum - etapp 2, 18.12.2017

SWARCO har levererat och installerat monitorer, färsen, stolpar och kapslingar. Hallandstrafiken kan nu visa trafikinformation till resenärerna inne i och utanför väderskydden. Ute på hållplatserna hittas samlingsmonitorer som visar resenärsinformation för alla kommande avgångar och ankomster, och i väderskydden hittas monitorer som presenterar reseinformation för respektive hållplats.

Nytt resecentrum i Kungälv utrustad med SWARCOs kollektivtrafiklösningar , 14.12.2017

Terminalen kommer tillgänglighets anpassas, få ett ökat informationsflöde och säkerhet med lösningar från SWARCO, som levererar hårdvaran samt utför installation och driftsättning. Hårdvaran ska kopplas till ett befintligt terminalhanteringssystem, Dirigo, för att skicka ut realtidsinformation.

SWARCO tilldelas för 3:e året på raken Trafikverkets samarbetspris i avtalet gällande VViS., 30.11.2017

I pågående drift- och underhållsavtalet gällande VViS (Vägväderinformationssystem) i Mälardalen mot Trafikverket har Swarco tilldelats samarbetspris.

Många fördelar med trafiksignalsystem och styrning, 29.11.2017

Smidig och effektiv trafikstyrning är avgörande för fungerande infrastruktur i en stad. Ju större stad desto mer avancerade system krävs för att det ska bli ett bra flöde.

När många personer, fordon och transporttyper delar på utrymmet är det också viktigt att hitta fram till skräddarsydda lösningar för signaler, parkering, prioritet, skyltning och information. Styrsystemen ska vara samordnade och fungera bra tillsammans, utan risk för att den ena funktionaliteten undergräver den andra.

Prioritera kollektivtrafiken med nytt moln-baserat system!, 20.11.2017

Smart Prio är SWARCOs nya moln-baserade lösning för bussprioritet i trafiksignaler. Lösningen prioriterar förfrågningar baserat på bussens position och använder virtuella detektorpunkter som kan placeras och omplaceras på en digital karta beroende på den aktuella situationen. Systemet övervakar trafiksignalens funktion och presenterar statistik över restider och prestanda.

Arlandas nya långtidsparkering utrustad med den mest moderna tekniken från SWARCO, 20.11.2017

SWARCOs sensorer känner av om parkeringsplatsen är ledig eller upptagen. De lediga parkeringsplatserna visas sedan på SWARCOs skärmar som är placerade på strategiska ställen på parkeringsområdet och vägleder besökarna till en ledig parkeringsplats.

CYKELVÄNLIGA STÄDER , 20.11.2017

Köpenhamn är utsedd till nummer 1 stad i världen att cykla i, och i deras innerstad vistas det fler cyklister än bilister. Men hur gör dem? Minska luftföroreningar och öka framkomligheten med hjälp av cykelvänliga lösningar på samma sätt som danskarna gör.

SWARCO utökar kapaciteten och framkomligheten för Vasaplan i Umeå, 02.10.2017

I Sverige satsar vi allt mer på kollektivtrafiken på grund av dess positiva påverkan på miljön i jämförelse med biltrafiken. Umeå gör nu en stor satsning på bussterminalen på Vasaplan. I samarbete med SWARCO ska bussterminalen få en ökad kapacitet och förbättrad framkomlighet som kan locka fler att välja kollektivtrafiken föra bilen.

Välorganiserade taxi-köer i Göteborg, 05.05.2017

I stället för den vanliga "start-och-stopp-körningen" i köer som taxibilar gör normalt, gör SwappAccess det här möjligt att organisera, köa och administrera bilar.

RGB Skyltar till Trafikverket, 28.04.2017

Sedan hösten 2015 levererar vi fullgrafiska fullfärgskyltar med RGB teknik för för Trafikverket. Vi planerar ett stort projekt under 2018-2019.

VMS skyltar i Bromma, 27.04.2017

I Bromma finns en trafiksignal som är dold bakom en kurva och ökar risken för upphinnandeolyckor. SWARCO har därför installerat en variabel skylt som varnar trafikanterna.

Nya trafikljus i Danderyd, 26.04.2017

Danderyds kommun valde att installera 10 st nedräkningstrafikljus efter att två testanläggningar mottogs positivt av kommuninvånarna.

Nya RGB plattformsskyltar till Trafikverket, 15.12.2015

De nya skyltarna är av senaste RGB teknik, där fördelen är att information kan visas i fullfärg och fullgrafiskt. Informationen på skyltarna är fullt läsbara även i direkt solljus.

Swarco - vinnare av Innovation Award 2015 , 03.06.2015

Swarco, Dukaten Parkering och KnowIt tilldelades i april 2015 SveParks årliga pris för att vara med at skapa den mest innovativa och kundvänliga parkeringslösningen i Norden.