sujet

Senaste nytt

NYHETER OM OSS

SWARCO i samarbete med fordonsindustrin för en smidigare resa, 24.05.2018

Traffic Light Assistant (TLA) är SWARCO:s nya C/ITS lösning, utvecklad i samarbete med fordonsindustrin och norska vägverket, och har till syfte att ge föraren information om ”tid till grönt - tid till rött” för att bidra till en bekvämare resa.

Säkerhetslösningar för att minska antalet olyckor i trafiken, 10.05.2018

I Sverige finns den så kallade nollvisionen. Den innebär att det finns ett etisk ställningstagande om att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. 2009 beslutade Sveriges riksdag om ett etappmål som siktar mot att antalet dödade i trafiken ska halveras till år 2020.

SWARCO i centrum för den uppkopplade trafiken, 24.04.2018

I Sverige, Norden och Europa pågår febril aktivitet för att digitalisera vägtrafiken. Trafiksignaler, motorvägssystem, trafikavstängningsfordon och kollektivtrafik kopplas upp och data tillgängliggörs. En stark drivkraft för denna utveckling är naturligtvis utvecklingen av autonoma fordon, men också trender inom området Smarta städer och moderna mobilitetstjänster.

Hitta och betala för parkeringen med SWAPPACCESS APP , 24.04.2018

Med SwappAccess APP är det enklare och mer översiktligt än tidigare att hitta och betala för parkeringen. Allt är tillgängligt via mobiltelefonen. Du laddar bara ned appen, och så är du klar att börja!

Trafikstyrning och signalreglering, 17.04.2018

I en tid med ständig förändring är det viktigt att ha flexibla och innovativa lösningar och produkter, för att upprätthålla en lång livslängd. Det kan både vara förnuftigt och bra med tanken på underhåll och miljöpåverkan. Det är en viktig del av processen vid utveckling av nya lösningar på SWARCO. Nu har vår ITC-3 styrapparat utrustats med nya och användarvänliga funktioner för att göra trafikstyrningen ännu smartare.

Intelligenta Transportsystem för en bättre kollektivtrafik , 17.04.2018

Genom att locka till en övergång från privatkörning till kollektivt resande kan en effektiv och attraktiv kollektivtrafik bidra till att lösa de miljö- och trafikproblem som uppstår i samband med en ökande befolkningstillväxt.Öka antalet kollektivtrafikresenärer i din stad genom att erbjuda en tillförlitlig, säker och smidig resa.

Många fördelar med en webbaserad parkeringslösning, 27.03.2018

Alla som kör bil, dagligen eller mer sällan, vet att de flesta städer vanligtvis inte kryllar av bra parkeringslösningar. I takt med att allt fler lever och arbetar i större städer så blir det tvärtom trängre på både vägar och parkeringsplatser. På grund av detta är det viktigt att löpande utveckla infrastrukturen och investera i trafik- och skyltlösningar som underlättar smidiga flöden - den höga belastningen till trots.

Förbättrad infrastruktur och optimerade hamnar med SWARCO Port Control System, 19.03.2018

Under 2013-2016 byggde Stockholms Hamnar AB om två av sina hamnar och installerade SWARCO Port Control System för att optimera hamnområdet. Genom att förbättra trafikflöden och hanteringen av lastbilar är hamnen i centrala Stockholm, Värtahamnen, nu en mer effektiv och miljövänlig hamn med fem kajer och en modern passagerarterminal.

SWARCOs parkeringssystem på säkerhetsparkering i Alvesta – med 24/7 service, 16.03.2018

Vandalisering av bilar är ett vanligt förekommande problem där ett säkert parkeringssystem kan vara lösningen. Mikael Johansson på Åkeri Barbro Johansson har valt att lansera en säkerhetsparkering i centrumet. Säkerhetsparkeringen är utrustad med SKIDATA parkeringssystem levererat av SWARCO.

Prioritera regelbundet underhåll av trafiksignalsystem, 28.02.2018

De flesta av oss är vana vid att trafiken runt omkring oss bara pågår. Att alla flöden och informationssystem rullar på och fungerar. Inte så konstigt. Välfungerande infrastruktur och system för trafikstyrning resulterar just i känslan av ett väloljat maskineri.

Informationsflöden - som komplement till trafikstyrning, 17.01.2018

För att kollektivtrafik, buss- och tågresenärer och bilar ska kunna ta sig från punkt A till B på ett smidigt och säkert sätt krävs ett välfungerande trafiksignalsystem. Utöver detta så bör det också finnas tillgång till lösningar för information.

Hög tid att investera i moderna trafiksignalsystem, 21.12.2017

Vi är nu en bra bit in i december och på många platser runt om i landet har snön redan lagt sig. Nederbörden innebär en prövning för bil- och kollektivtrafik och även årstidens mörker ställer tuffa krav på ljus- och trafiksignalsystem för städer runt om i landet.

SWARCO installerar kollektivtrafiksskyltar till Halmstad resecentrum - etapp 2, 18.12.2017

SWARCO har levererat och installerat monitorer, fästen, stolpar och kapslingar. Hallandstrafiken kan nu visa trafikinformation till resenärerna inne i och utanför väderskydden. Ute på hållplatserna hittas samlingsmonitorer som visar resenärsinformation för alla kommande avgångar och ankomster, och i väderskydden hittas monitorer som presenterar reseinformation för respektive hållplats.

Nytt resecentrum i Kungälv utrustad med SWARCOs kollektivtrafiklösningar , 14.12.2017

Terminalen kommer tillgänglighets anpassas, få ett ökat informationsflöde och säkerhet med lösningar från SWARCO, som levererar hårdvaran samt utför installation och driftsättning. Hårdvaran ska kopplas till ett befintligt terminalhanteringssystem, Dirigo, för att skicka ut realtidsinformation.

SWARCO tilldelas för 3:e året på raken Trafikverkets samarbetspris i avtalet gällande VViS., 30.11.2017

I pågående drift- och underhållsavtalet gällande VViS (Vägväderinformationssystem) i Mälardalen mot Trafikverket har Swarco tilldelats samarbetspris.

Många fördelar med trafiksignalsystem och styrning, 29.11.2017

Smidig och effektiv trafikstyrning är avgörande för fungerande infrastruktur i en stad. Ju större stad desto mer avancerade system krävs för att det ska bli ett bra flöde.

När många personer, fordon och transporttyper delar på utrymmet är det också viktigt att hitta fram till skräddarsydda lösningar för signaler, parkering, prioritet, skyltning och information. Styrsystemen ska vara samordnade och fungera bra tillsammans, utan risk för att den ena funktionaliteten undergräver den andra.

Prioritera kollektivtrafiken med nytt moln-baserat system!, 20.11.2017

Smart Prio är SWARCOs nya moln-baserade lösning för bussprioritet i trafiksignaler. Lösningen prioriterar förfrågningar baserat på bussens position och använder virtuella detektorpunkter som kan placeras och omplaceras på en digital karta beroende på den aktuella situationen. Systemet övervakar trafiksignalens funktion och presenterar statistik över restider och prestanda.

Arlandas nya långtidsparkering utrustad med den mest moderna tekniken från SWARCO, 20.11.2017

SWARCOs sensorer känner av om parkeringsplatsen är ledig eller upptagen. De lediga parkeringsplatserna visas sedan på SWARCOs skärmar som är placerade på strategiska ställen på parkeringsområdet och vägleder besökarna till en ledig parkeringsplats.

CYKELVÄNLIGA STÄDER , 20.11.2017

Köpenhamn är utsedd till nummer 1 stad i världen att cykla i, och i deras innerstad vistas det fler cyklister än bilister. Men hur gör dem? Minska luftföroreningar och öka framkomligheten med hjälp av cykelvänliga lösningar på samma sätt som danskarna gör.

SWARCO utökar kapaciteten och framkomligheten för Vasaplan i Umeå, 02.10.2017

I Sverige satsar vi allt mer på kollektivtrafiken på grund av dess positiva påverkan på miljön i jämförelse med biltrafiken. Umeå gör nu en stor satsning på bussterminalen på Vasaplan. I samarbete med SWARCO ska bussterminalen få en ökad kapacitet och förbättrad framkomlighet som kan locka fler att välja kollektivtrafiken föra bilen.

Nya RGB plattformsskyltar till Trafikverket, 15.12.2015

De nya skyltarna är av senaste RGB teknik, där fördelen är att information kan visas i fullfärg och fullgrafiskt. Informationen på skyltarna är fullt läsbara även i direkt solljus.

Swarco - vinnare av Innovation Award 2015 , 03.06.2015

Swarco, Dukaten Parkering och KnowIt tilldelades i april 2015 SveParks årliga pris för att vara med at skapa den mest innovativa och kundvänliga parkeringslösningen i Norden.