sujet

CYKELVÄNLIGA STÄDER

20.11.2017

Ökad trafik i storstäder, i kombination med höga krav på miljöförbättringar och framkomlighet, har tvingat fram en ändring i transportpolitiken. Detta är grunden till att cykeln som transportmedel har fått ett ökat fokus hos trafikplanerare och politiker. Däremot är inte hälso- och miljöfördelarna tillräckligt stora för att bilen ska bytas ut mot cykeln. För att cykling ska ses ett attraktivt val behöver säkerheten och framkomligheten förbättras för cyklisterna.

9 AV 10 DANSKAR ÄGER EN CYKEL
Danmark har länge arbetat med att förbättra säkerheten och framkomligheter för sina cyklister, och därför har Köpenhamn utsetts som nummer 1 stad i världen att cykla i. Hela 9 av 10 danskar äger en cykel, medan enbart 4 av 10 danskar äger en bil. Köpenhamn nådde även ett rekord år 2016 gällande antal cyklar jämför med bil i innerstan. Totalt fanns det 265.700 cyklar i innerstan jämfört med 252.600 bilar.

Men hur gör danskarna då?

DE PRIORITERAR CYKELTRAFIK
Forskning visar att komfort, minskad körtid och säkerhet är givna krav från cyklisterna. SWARCOs lösning Grön Våg, som hittas på flertal platser i Danmark, hjälper cyklis­ter att hålla ett jämnt tempo för att undvika onödiga stopp i si­gnalanläggningar och spara på krafterna. På det sättet kan man även minska andelen rödljuskör­ningar.

Hur fungerar Grön Våg?
Den gröna vågen visu­aliseras genom LED-ljus nedfrästa i gatan, kant­stolpar eller ”nedräkningssignaler”. Så länge man håller sig inom den gröna vågen får man grönt i korsningen. Systemet ansluts till trafiksignalens styrapparat som dessutom kan samordnas med intilliggande signalanläggningar för ett bättre flyt genom flera signalreglerade korsningar.

 

…OCH VÄRNAR OM CYKLISTERNAS SÄKERHET
För en ökad säkerhet har Danmark investerat i lösningar som minimerar risken för farliga högersväng och har installerat VMS skyltar som varnar bilister för cyklister i närområdet.

Varnar bilister för cyklister vid farliga områden
LED-ljus nedfrästa i gatan eller LED-skyltar, mon­terade på signalstolpen varnar högersvängande bilister för att det kan fin­nas cyklar på korsande cykelbana, som kan vara svåra att upptäcka i ”döda vinkeln”. VMS skyltar installeras vid farliga övergångar eller korsningar och varnar bilister om att de kan möta cyklister i väg­banan. När en cyklist detekteras så tänds skyltar­na med en hastighetsnedsättning eller en varning. Skyltarna är tända så länge det befinner sig cyklis­ter inom det farliga området, och släcks eller ställer om hastigheten automatiskt när cyklisten lämnat området.

HANTERAR CYKELINFRASTRUKTUR BASERAT PÅ STATISTIK
Genom att installera en cykelbarometer kan du tacka cyklister för deras bidrag till en förbättrad miljö och visa anpassad statistik för dagen. Utöver att visa informationen till invånare får också stadens trafikingenjörer en detaljerad bild över stadens cykeltrafik, på samma sätt som många städer idag har över biltrafiken.