sujet

Digitala skyltar - effektivt och säkert

27.08.2018

Utan vägmarkeringar och skyltar skulle det i det närmaste bli omöjligt att hantera trafiken inne i städer eller på motorvägen. Skyltar ger oss vägledning och gör att vi hittar och skapar en säkrare trafiksituation för alla. Det finns flera olika moderna säkerhetssystem som ger en ökad säkerhet i trafiken.

En av dessa system är digitala skyltar som används i till exempel rondeller, tunnlar och trafikplatser vilket ger högre säkerhet än traditionella vägskyltar. Digitala skyltar eller variabla meddelandeskyltar anpassar sitt budskap efter rådande trafiksituation och det trafiksignalsystem som ser till att många olika fordon kan samsas om samma gata i städerna.

Digitala skyltar ger information i realtid

Att en digital skylt utomhus ger information i realtid betyder att den är dynamisk och anpassningsbar. Skylten vägleder och varnar. Med digitala skyltar utomhus förbättras säkerhetsnivån för trafikanter genom att förebygga olyckor eller varna andra trafikanter när en olycka redan har inträffat. Digitala skyltar inomhus är mycket vanliga i till exempel tunnlar där det är hög risk för att det bildas kö under rusningstrafik. VMS-skyltar och digitala skyltar blir allt vanligare både längs motorvägar och i städer.

Effektiva lösningar i kollektivtrafiken

För att få fler människor att resa kollektivt är det viktigt att presentera rätt information. Att till exempel få information om att bussen är försenad och en exakt tid när den ankommer bidrar till en mer attraktiv kollektivtrafik. En mer attraktiv kollektivtrafik gör att fler väljer att lämna bilen hemma - färre bilar på gatorna ger positiva miljöeffekter och en mer trivsam stadsmiljö.

Variabla meddelandeskyltar ger ökad säkerhet

En modern säkerhetslösning är variabla meddelandeskyltar (VMS-skyltar). Dessa skyltar kan programmeras för att visa olika hastigheter, varna för köbildning, låg tunnel, delat körfält med mera.

VMS-skyltar är bland annat vanliga i områden där skolbarn färdas till och från skolan då skyltarna kan programmeras att visa olika hastighetsbegränsningar olika tider på dygnet. En högre hastighet när barn inte är i rörelse och en lägre hastighet när barnen är är i rörelse.

Trafiksignalsystem - för fungerande trafik i städerna

Eftersom det kan vara mycket trångt i storstäderna och många olika fordon ska samsas på en begränsad yta behövs tillräcklig information för att trafiken ska fungera ordentligt. På gator där fotgängare, cyklister, bilar, bussar och spårvagnar eller tunnelbana är på samma gata under rusningstrafik är information oerhört viktigt. Ett modernt och digitalt trafiksignalsystem samordnar denna komplicerade information och kommunikation och möjliggör en smidigare och säkrare trafik inne i städerna.

Den här typen av tjänster tillhandahålls av företag som även kan erbjuda service och reparation av dessa system. En partner som kan erbjuda jour och beredskap dygnet runt är mycket viktigt för att säkerställa väl fungerande system.
Har du eller din organisation frågor kring pris för digitala skyltar, säkerhetssystem, bomsystem, och trafiksignalsystem? Eller undrar ni vilka lösningar som passar specifikt för er region? SWARCO ger er styrning och vägledning och hjälper er att hitta rätt åtgärder för era förutsättningar.