sujet

Informationsflöden - som komplement till trafikstyrning

17.01.2018

För att kollektivtrafik, buss- och tågresenärer och bilar ska kunna ta sig från punkt A till B på ett smidigt och säkert sätt krävs ett välfungerande trafiksignalsystem. Utöver detta så bör det också finnas tillgång till lösningar för information.

I samband med tåg- flyg eller bussförseningar så ställer vanligen resenärerna krav på framförallt en sak - information. De flesta har förståelse för att förseningar kan inträffa av olika anledningar, men vill i så hög utsträckning som möjligt veta varför förseningen inträffat och hur det påverkar deras resa. När kommer de egentligen att komma fram? På vilket sätt, och med vilket fordon?

Som komplement till trafikstyrning, i form av exempelvis styrapparater, signallyktor, centrala system eller detektorer, gäller det alltså att förmedla rätt information och uppgifter vid rätt tillfälle. Till så många resenärer som möjligt.

Följande är några typer av lösningar för smidiga informationsflöden:

VMS

VMS är förkortningen för Variabla Meddelande Skyltar som är en dynamisk och LED-baserad lösning för information och guidning. Denna typen av skyltar kan tillverkas i olika storlekar, från stort till smått, och är ett utmärkt sätt att förmedla budskap till trafikanter i urbana miljöer och längs med större leder och motorvägar.

Aktiva plattformar

Utmärkande för relevant trafikinformation är att den är uppdaterad. System som klarar av att återge trafikläget och eventuella begränsningar på digital väg via olika typer av plattformar eller appar är bra exempel på detta. På så vis kan bilburna trafikanter anpassa sin resa efter det aktuella trafikläget vilket i sin tur underlättar i samband med överbelastade platser eller områden.

Passagerar- och realtidsinformation

Det är inte bara de som själva framför fordon som behöver information. Även för passagerare inom kollektivtrafiken är det av hög betydelse att löpande informeras om trafikläget. På så sätt kan de bättre planera sin resa, och kollektivtrafiken blir därigenom en bekvämare upplevelse för fler.

Swarco är en ledande aktör när det kommer till effektiva informationslösningar, trafiksignaler och trafiksignalsystem för städer. Kontakta oss gärna för mer information om våra produkter och tjänster inom kollektivtrafik, parkering, belysning och liknande.