sujet

Många fördelar med trafiksignalsystem och styrning

29.11.2017

Smidig och effektiv trafikstyrning är avgörande för fungerande infrastruktur i en stad. Ju större stad desto mer avancerade system krävs för att det ska bli ett bra flöde.

När många personer, fordon och transporttyper delar på utrymmet är det också viktigt att hitta fram till skräddarsydda lösningar för signaler, parkering, prioritet, skyltning och information. Styrsystemen ska vara samordnade och fungera bra tillsammans, utan risk för att den ena funktionaliteten undergräver den andra.

Här nedan kan du läsa mer om olika typer av trafikledningssystem och deras funktionalitet:

Trafiksystem- kollektivtrafik

När det gäller kollektivtrafik är det viktigt att resenärerna ges rätt information vid rätt tidpunkt och att alla eventuella förändringar kommuniceras redan i ett tidigt skede. Med hjälp av informations- och realtidssystem underlättas god prioritering och kommunikation med passagerarna. När det gäller trafikflöde så är så kallad bussprioritering ett bra sätt att organisera och underlätta kollektivtrafiken.

Parkeringssystem

Säkerhet, tillgänglighet och tydlig information är alla viktiga delar av bekväm parkering. Ett effektivt och väl samordnat parkeringssystem underlättar detta och är till exempel ett användbart inslag vid platser som shoppingcenter, arenor, flygplatser och sjukhus.

Trafiksignaler

I städer med omfattande trafik som inte klarar av att reglera sig själv behövs olika typer av trafiksignalsystem. Styrapparater, detektorer och signallyktor är några exempel på sådana lösningar som underlättar framkomligheten i korsningar eller på vägar där uttryckningsfordon enkelt behöver komma fram.

Trafikinformation

Förberedelse och tidig information minskar stressen på vägarna och gör det möjligt för resenärerna att välja nya rutter istället för att bli fast i onödan, i köer. Denna typ av information kan presenteras exempelvis via appar och stora meddelande-skyltar i direkt anslutning till vägarna.

Ett effektivt trafiksignalsystem för städer är en viktig förutsättning för bättre framkomlighet. Swarco erbjuder kvalitativa och välintegrerade lösningar inom många olika områden. Kontakta dem redan idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Swarco.”