sujet

Nytt resecentrum i Kungälv utrustad med SWARCOs kollektivtrafiklösningar

14.12.2017

Kungälv, en växande kommun med 900 planerade bostäder, butiker och grönområden, kommer i början av 2018 få ett nytt resecentrum med 10 hållplatslägen och en modern terminalbyggnad. SWARCO ska utrusta resecentrumet med realtidsinformation för resenärer och förare, tillgänglighetsanpassa terminalen och öka säkerheten för chaufförer med hjälp av backövervakning.

Växande befolkning i kommunen ställer nya behov och projektet för en förbättrad kollektivtrafik i området underlättar inte enbart resan, den ska även skapa en trevligare och säkrare stadsmiljö. Resecentrumet kommer att trafikeras av regional och lokal kollektivtrafik, och bli en knutpunkt i kommunen som ska underlätta vardagen och effektivisera resor för kollektivtrafiksresenärer.

Terminalen kommer tillgänglighets anpassas, få ett ökat informationsflöde och säkerhet med lösningar från SWARCO, som levererar hårdvaran samt utför installation och driftsättning. Hårdvaran ska kopplas till ett befintligt terminalhanteringssystem, Dirigo, för att skicka ut realtidsinformation.

- Idag levererar vi redan flertal lösningar hos Västtrafik, bland annat Dirigo, vårt terminalhanteringssystem som kommer att styra hårdvaran i Kungälvs resecentrum, berättar Åsa Hallin, Key Account Manager på SWARCO.

Resecentrumet kommer att utrustas med:

  • Monitorskåp för förar- och resenärsinformation vid gater
  • Talad information via ”Prator” och taktila kartor för tillgänglighetsanpassning
  • Infartsskyltar för att guida förarna till rätt angöringsgate
  • Övervakningskameror för bussens back-area på terminalen
  • Sensorer vid respektive gate för fordonsdetektering

Projektet genomförs i samarbete mellan Kungälvs kommun, Trafikverket och Västtrafik och beräknas vara klart i början av 2018. SWARCO har redan påbörjat installation av alla hårdvaror som beräknas vara på plats under december 2017.