sujet

Prioritera regelbundet underhåll av trafiksignalsystem

28.02.2018

Helt enkelt är det dock inte. Många olika detaljer, områden och funktioner ingår i systemen som ligger till grund för moderna trafiklösningar. Föreställ dig till exempel en större svensk stad. Här trängs kollektivtrafik i form av bussar, tåg, spårvagnar eller tunnelbana med bilar, lastbilar, cyklister och gångtrafikanter.

Det krävs många olika trafiksignalsystem och informationslösningar för att allt detta ska fungera optimalt. Alla har samma rätt att få plats och infrastrukturen måste planeras och läggas upp därefter. Det finns också vissa standarder som ofta används som utgångspunkt och kvalitetssäkring i detta arbetet. Utöver detta krävs också rutiner för kontroll och uppföljning, för att säkerställa att systemen fungerar som de ska.

Till detta hör naturligtvis också frågan om service och underhåll. Genom att ta väl om hand om stadens tekniska system minskas risken för funktionsbrister och fel. På så vis ökar sannolikheten att de investeringar som görs faktiskt blir långsiktiga och effektiva.

Följande är exempel på pålitliga support- och servicetjänster för effektiv drift:

Service och support - dygnet runt

Modern trafikstyrning bygger helt på tekniska lösningar. Smidigt och bra på många sätt, men naturligtvis finns det alltid en risk för att problem uppstår. I dessa lägen är det viktigt att ha tillgång till support och service - oavsett tid på dygnet. En partner som erbjuder direkt jour och beredskap är med andra ord en viktig aspekt av fungerande trafiksystem.

Serverdrift & IT

Just eftersom modern infrastruktur är beroende av digital funktionalitet är det viktigt att tänka på faktorer och resurser som exempelvis serverdrift och datorhallar. Ett bra sätt att minska risken för olika driftstörningar är att ta kontakt med professionella aktörer som bland annat erbjuder avbrottsfri kraft, internetsäkerhet och brandskydd.

Dokumentation

Varje gång underhåll och åtgärder genomförts är det viktigt att de dokumenteras. Bara då är det möjligt att få bra överblick över systemets servicehistorik. Ett webbaserat system är tillgängligt och ger god överblick samtidigt som det är ett bra sätt att samla underlag och dokumentation.

Har du frågor eller funderingar på vilken typ av service- och underhållstjänster som kan passa infrastrukturen och trafiksignalsystem för städer i er region? Swarco guidar er till effektiv och säker styrning - för alla. Kontakta dem redan idag!