sujet

Säkerhetslösningar för att minska antalet olyckor i trafiken

10.05.2018

I Sverige finns den så kallade nollvisionen. Den innebär att det finns ett etisk ställningstagande om att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. 2009 beslutade Sveriges riksdag om ett etappmål som siktar mot att antalet dödade i trafiken ska halveras till år 2020.

Samtidigt finns en ökad tung trafik eftersom det transporteras allt mer gods på de svenska vägnäten, framförallt på de större europa- och riksvägarna. Antalet som pendlar med bil in till storstäderna är också på uppåtgående. Detta ställer stora krav på säkerhetslösningar i trafiken, både i städerna och ute på vägarna.

För att lyckas med att minska antalet olyckor i trafiken är säkerhetslösningar för ökad trafiksäkerhet en mycket viktig del kombinerat med säkrare transportmedel, vägmarkeringar och större kunskap bland bilister och människor i allmänhet. Fler säkerhetslösningar kan du läsa om nedan.

Variabla meddelandeskyltar

En utav dessa säkerhetslösningar är variabla meddelandeskyltar eller förkortat, VMS-skyltar.

Denna typ av skyltar kan programmeras att ändra den hastigheten som bäst passar för rådande trafiksituation. Skylten kan visa rekommenderad hastighet beroende på väderlek, mängden bilar på vägarna och andra trafikförhållanden.

Vanliga bilister känner säkerligen igen dem, det är den typen av skyltar som visar din exakta hastighet och ber dig sakta ned om du kör för fort. Dessa skyltar kan programmeras för att visa flera olika saker, bland annat vilken fil som leder vart på motorvägen, varna för låg tunnel samt risk för köbildning med mera.

Tryggare till och från skolan

En av de sträckor som ska vara allra säkrast är de vägar som barnen färdas på för att ta sig till och från skolan, antingen med cykel med till fots. För att göra dessa sträckor säkrare är VMS- skyltar ett mycket bra alternativ. Med VMS-skyltar kan hastigheten sänkas under valda perioder när det är som allra mest barn i rörelse, framförallt dagtid. Det går även att synkronisera hastigheten med barnens schema så att hastigheten sänks under raster. Hastigheten kan höjas när det inte är några barn i rörelse, till exempel under skollov, kvällar och helger

Trafiksignalsystem

I de större städerna finns många faktorer att ta hänsyn till. Fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik som bussar och spårvagn ska fungera tillsammans på samma gata med begränsad yta. För att detta ska vara så säkert som möjligt krävs tydliga och pålitliga informationslösningar som visar och vägleder. Dessa typer av system kräver regelbundet underhåll för att fungera på ett säkert sätt.

Har du frågor eller funderingar på vilka säkerhetssystem eller trafiksignalsystem som passar för er region? Kontakta SWARCO som med gedigen erfarenhet ger er vägledning och styrning för de åtgärder som passar just era förutsättningar.