sujet

SMIDIGARE RESOR FÖR FÖRARLÖSA BILAR MED SWARCO OCH VOLVO

19.03.2018

TLA (Traffic Light Assistance) är SWARCO:s nya ITS lösning (C/ITS), utvecklad tillsammans med Volvo och norska vägverket, som har till syfte att ge förare information om ”tid till grönt - tid till rött” för att optimera trafiken. Trondheim är en av de första städerna i Norden som testar den nya TLA-funktionen. Applikationen har placerats i 48 korsningar, i Volvo-bilar och i ett appsystem.

Med den ökade användningen av motorfordon blir vi mer beroende av teknik än av människor för att se till att vi är säkra. TLA-systemet informerar föraren när bilen närmar sig ett trafikljus, och anger en rekommenderad hastighet fram till trafikljuset. När ett fordon närmar sig en korsning hämtar TLA:n in statusinformation från trafikljusen: om det är rött, gult eller grönt, och hur länge det dröjer tills fasen ändras. Det visas på fordonets instrumentpanel eller i appen. TLA:n ger ingen rekommendation om att överskrida hastighetsbegränsningen.

Volvo-tester under 2017
Under 2017 testade SWARCO TLA-systemet med hjälp av en särskilt utvecklad app på ett antal Volvo-bilar som tillhandahölls av Volvo Nordic. Testet var möjligt tack vare stödet från Ørjan Tveit från norska Statens vegvesen. Volvo och SWARCO samarbetar för att driva det här vidare. Snart kommer vi att se Volvo-bilar utrustade med TLA-tjänsten, som nu är redo att lanseras på trafikmarknaden.

- SWARCO:s mission är att förbättra livskvaliteten genom att göra resor säkrare, snabbare, bekvämare och miljömässigt sunda. Vår mission återspeglas i utvecklingen av nya lösningar, och därför har vi en ledande roll inom forskning och utveckling av TLA-system och liknande ITS-lösningar. Thomas Rønslund på SWARCO.

Syftet med testerna var att visa om systemet påverkar bilarnas utsläpp genom att onödiga stopp undviks. Dessutom hoppas vi att föraren får en bekvämare resa med mindre stress.

- För att vi skulle få de resultat vi ville ha måste TLA-systemet ta emot uppdaterad information från trafikljusen tillräckligt snabbt för att förhindra risken att köra mot rött. Till både Volvos och SWARCO:s belåtenhet var testet lyckat, säger Morten Sondergaard på SWARCO.

Det här är ett betydande steg mot att använda förarlösa bilar, för en bättre säkerhet och service för förarna. Målet är att göra resandet säkrare, snabbare och mer miljövänligt för vardagsresenärer och att öka åtkomligheten.

Liknade tester i andra europeiska städer
TLA-systemet har redan installerats och testas i andra europeiska städer, som Berlin, Hamburg och Verona, där SWARCO och Audi testar en liknande lösning – Audi Connect.

Det unika med projektet i Trondheim är vår önskan att göra trafikljusdata tillgängliga via öppen källkod. När nu testerna har visat sig vara lyckade kommer det att bli mycket enklare för utvecklare att ta fram nya och innovativa lösningar.