sujet

SWARCO installerar kollektivtrafiksskyltar till Halmstad resecentrum - etapp 2

18.12.2017

Halmstad har under en lång tid haft regionbussterminal, järnvägsstation och stadsbussterminal på olika ställen. Under hösten har man satt upp nya hållplatser längs med Laholmsvägen vilka kommer trafikeras av stadsbussarna. Detta betyder att man nu samlat all kollektivtrafik på samma plats, vilket gör att det blir enklare och snabbare att byta mellan stadsbuss, regionbuss och tåg.

SWARCO förbättrar resenärsinformation
SWARCO har levererat och installerat monitorer, fästen, stolpar och kapslingar. Hallandstrafiken kan nu visa trafikinformation till resenärerna inne i och utanför väderskydden. Ute på hållplatserna hittas samlingsmonitorer som visar resenärsinformation för alla kommande avgångar och ankomster, och i väderskydden hittas monitorer som presenterar reseinformation för respektive hållplats.

Projektet är inte slut där, Halmstad resecentrum kommer fortsättningsvis att förbättras men redan nu får resenärerna en mer lättillgänglig kollektivtrafik och uppdaterad information.