sujet

SWARCO utökar kapaciteten och framkomligheten för Vasaplan i Umeå

02.10.2017

I Sverige satsar vi allt mer på kollektivtrafiken på grund av dess positiva påverkan på miljön i jämförelse med biltrafiken. Umeå gör nu en stor satsning på bussterminalen på Vasaplan. I samarbete med SWARCO ska bussterminalen få en ökad kapacitet och förbättrad framkomlighet som kan locka fler att välja kollektivtrafiken före bilen.

 

SWARCO levererar tillgänglighetsanpassad trafikinformationsutrustning för Umeås centrala bussterminal på Vasaplan. Länstrafiken i Västerbotten använder sedan tidigare SWARCOs terminal- och busshållplatslösning Dirigo för resenärsinformation. Nu ska bussterminalen i Umeå får en ökad användning av systemet och kopplas till nya RGB skyltar, monitorskåp, vägghängda monitorer och ”Prator”, talad information för tillgänglighetsanpassning. Resenärer kommer få en välfungerande bussterminal med realtidsinformation, förbättrad tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet. Biltrafiken kommer att stängas av vid Vasaplanen för att prioritera kollektivtrafiken, resenärens säkerhet och förbättra luftkvalitén i innerstan.

 

En ökad säkerhet för resenärer, bättre framkomlighet för bussar och förbättrad stadsmiljö är resultatet som förväntas av projektet. Projektet blev klar den 2 oktober 2017, och SWARCOs lösning är nu fullt synlig för resenärer i Umeå.

Vill du veta mer eller är intresserad av en liknande lösning? Kontakta asa.hallin@swarco.com