sujet

Smarta sätt för att betala parkeringen

20.11.2018

Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället. Sättet vi reser och och framförallt hur vi planerar våra resor är inte oberörda och ändras i takt med att fler digitala lösningar introduceras. För de flesta är det självklart att planera resan online. Det kan vara en koll på vilken väg som är snabbast enligt GPS-tjänsten, eller se i appen vilken avgång med tåget som ligger närmast, eller göra en sökning på de billigaste och bästa flygbiljetterna. Förutom priset är det tidsåtgången som man vill minska. Det mest intressanta är ju inte nödvändigtvis antalet kilometer som ska tillryggaläggas. Snarare är det effektivaste sättet att ta sig från punkt A till punkt B det som är intressant. Där kan en möjlighet för en flexibel betalning av parkering vara avgörande.

Teknik för idag och imorgon

De flesta funderar nog rätt sällan på de bakomliggande lösningarna för de hjälpmedel man använder i mobiltelefon eller via någon skärm. SWARCO har länge arbetat med att utveckla och förfina olika systemlösningar. Som fungerar idag eller i framtiden. Hit hör e-kvitton, kontantfria kort och igenkänning av din bils registreringsskylt. Den senare kallas SWAPPACCESS och gör att du smidigt kan betala din parkering genom en app i din smartphone. Flera av de lösningar som används idag är förberedda för NFC, närhetskommunikation med betalning via mobiltelefonen.

Säkerhet och smidighet

När det talas om säkerhet i trafiken associerar många det med höga hastigheter på de stora vägarna, vilket inte är fel, men det finns också en stor potential i en smartare hantering av stadstrafik. Det finns behov av information inomhus, i P-hus eller på gator och torg. Digitala skyltar har gjort stor skillnad för trafikflödet i städerna. Att slippa leta och undvika köande är starka drivkrafter för olika betala parkeringen-lösningar som underlättar. Att slippa bommarna i P-huset är behagligt. Att den som erbjuder parkeringen också får koll på statistik och beläggning genom digitala lösningar tjänar alla på. Att ha data på olika nivåer ger överblick och gör det enklare att planera för framtiden, när städerna växer och antalet invånare ökar.

Samarbete och integrerade system

Oavsett det är en människa bakom ratten eller om det rör sig om en självkörande bil så förutsätts det att vi som vistas i det offentliga rummet samarbetar på ett eller annat sätt. Ett sätt att undvika trängsel är att informationssystemen är logiska, begripliga och tillgängliga. Grafer, illustrationer och ett genomtänkt innehåll stödjer användarna. På individuell nivå men också i trafiksystemet generellt. I smarta städer samverkar alla för att minska miljöpåverkan och stress.

Några inslag kan vara sänkta hastigheter som kopplas till tid, exempelvis utanför skolor där behovet varierar mellan terminer och lov samt vilken tid på dagen det handlar om. Andra åtgärder kan vara smarta parkeringslösningar som visar antalet lediga parkeringsplatser i realtid. Allt som kan underlätta flödet av trafiken är till fördel för såväl trafikanter, som passagerare och personal i exempelvis kollektivtrafiken. Att ligga steget före när det gäller rusningstrafik, belastning vid större event eller vädrets inverkan är också värt att bygga in i övervaknings- och ledningssystem.
Kontakta SWARCO för mer information om smarta parkeringssystem och trafikledningssystem.