sujet

VMS skyltar i Bromma

27.04.2017

I Bromma finns en trafiksignal som är dold bakom en kurva och ökar risken för upphinnandeolyckor. SWARCO har därför installerat en variabel skylt, åt Stockholms Stad, som aktiveras av trafiksignalens styrapparat. När trafiksignalen slår om till rött varnas trafikanter för detta och om köbildning uppstår, detekteras detta och skylten byter budskap till kö-varning.

Vill du veta mer om lösningen? Kontakta jesper.jonsson@swarco.com