sujet

SWARCO TRAFFIC WORLD

Ett permanent showroom i SWARCOs högkvarter

År 2030 kommer 60 % av befolkningen bo i städer. Behovet av ett flexibelt samhälle växer.

  • Vilka är de intelligenta svaren på utmaningarna i dagens trafikscenarier?
  • Vilka tekniker kan hjälpa till att hålla trafiken i rörelse, minska utsläppen, skydda vår miljö och förbättra livskvaliteten för människor?
  • Vilka funktioner kan vägmarkeringar fylla?
  • Hur ser ett trafikljus ut inuti?
  • Går det att dimma trafikljus?
  • Hur samlar vägoperatörer in trafik- och miljödata?

The SWARCO TRAFFIC WORLD

Svar på dessa fängslande frågor ges i helt nya SWARCO TRAFFIC WORLD i Wattens, Tyrolen. Vid SWARCOs huvudkontor får besökare en presentation i hur modern trafikledning fungerar över alla trafikslag.
Presentationen visar hur trafiksäkerhetsprodukter, LED-teknik, programvara och sammankoppling av teknikkomponenter inom SMART CITY konceptet fungerar över hela Europa. Ett retrospektiv på utvecklingen av trafiken under de senaste 130 åren samt en inblick i forsknings- och utvecklingsämnen för framtiden visas genom filmklipp. På en enda plats kan besökarna uppleva SWARCOs kompetenser inom trafikledning för stadsvägar, motorvägar, parkeringsplatser, elektromobilitet och kollektivtrafik.

Guidade turer genom SWARCO TRAFIC WORLD erbjuds till alla intresserade, oavsett om det är politiker, trafikplanerare, trafikmyndigheter, industriföretag, eller skolklasser.

Är du intresserad av en guidad tur i SWARCO TRAFFIC WORLD?
Kontakta bara din närmsta representant på Swarco så ordnar vi det.