sujet

SWARCOs KVALITETS- OCH MILJÖSYSTEM

De senaste 10 åren har SWARCO levererat smarta lösningar som hjälper trafikflödet, trafiksäkerheten och miljön. Vi hjälper våra kunder och partners att utforma, sammanställa lösningar samt driva och underhålla utrustningen.

Kvalitet och miljöfokus har varit framträdande för SWARCO både internt och i de lösningar vi levererar. SWARCO var en av pionjärerna inom avancerade system för trafikledning och i användandet av LED-teknik. Idag är samtliga trafiksignaler baserade på denna energibesparande teknik. Nu arbetar SWARCO med att införa LED-teknologin på gatubelysningen vilket kommer att spara stora mängder energi.

För att få en extern bekräftelse på vårt arbete med kvalitet- och miljö tecknade SWARCO för en tid sedan ett certifieringsavtal med Det Norske Veritas. Samtliga SWARCO bolag i Norden är nu certifierade i både kvalitet (ISO9001:2015) och miljö (ISO14001:2015)

Certifieringen är ett kvitto på att våra kunder kan vara säkra på att SWARCO kommer att fortsätta bidra med ledande och miljöfrämjande lösningar.

SWARCO i Norden har mer än 200 högt kvalificerade medarbetare som är stationerade i Oslo, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Köpenhamn och Helsingfors.

 

KVALITETSSYSTEMET SKA

  • Bidra till att kunder når sina mål
  • Bidra till att SWARCO levererar produkter och tjänster med hög kvalitet
  • Bidra till att SWARCO är effektivt och kontinuerligt förbättrar hur vi möter förväntningar hos kunder, ägare och anställda

 

MILJÖSTYRNINGSSYSTEMET SKALL

  • Bidra till kontinuerlig förbättring av miljöarbetet
  • Bidra till att SWARCO efterlever alla krav och lagar rörande miljö, och tydliggöra vikten av att förbättra miljön för individer, kunder och partners
  • Prioritera material och produkter som er miljövänliga
  • Förhindra förorening och onödiga utsläpp
  • Aktivt bidra till insamling av avfall for återvinning

 

 

SWARCO MISSION

  • En viktig del av SWARCOs affärsidé är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet genom att erbjuda miljövänliga trafiklösningar av hög kvalitet.

 

 

 

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

SWARCO SVERIGE har högsta kreditvärdighet (AAA). Många branscher efterfrågar att aktörerna dokumenterar sin seriositet, och allt fler offentliga och privata verksamheter efterfrågar den här typen av information. Rapporten är godkänd som dokumentation över soliditet mot offentlig och privat sektor.

 

SWARCO SVERIGE är dessutom godkänd för leveranser till bland annat järnväg, flygplatser och vägprojekt - och är auktoriserad installatör av svag- och starkströmsanläggningar. SWARCO kan därmed ta huvudansvar for kompletta, nyckelfärdiga projekt, allt från projekteringsfas till drifttagning och underhåll.