sujet

SWARCO NORDIC

SWARCO Nordic har i dag 240 högt kvalificerade och engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. SWARCO Nordic ingår i SWARCO Europe's Traffic Management division, med ett renodlat och koncentrerat fokus på den Nordiska marknaden, samt Baltikum.


” Vår viktigste oppgave er å sikre våre kunder en god opplevelse, og vi ønsker å fremstå som profesjonelle og engasjerte innenfor våre fagområder. Vår klare målsetting er å være det naturlige valg for kundene – gjennom å tilby innovative løsninger, høy kvalitet og høy servicegrad fra motiverte og dyktige medarbeidere. Dette er gunnleggende elementer for suksess i vårt marked", fremhever Hans Petter Ødegaard, MD SWARCO Nordic.