sujet

SWARCO SVERIGE AB

SWARCO Sverige har ca 120 högt kvalificerade och motiverade medarbetare, som tillsammans med sina Nordiska kollegor utgör en mycket kompetent och stark organisation.
Organisationens huvudfokus ligger på försäljning, projekt och servicetjänster - med stor vikt på närhet till marknaden och kundens behov. SWARCO Sverige har huvudkontor i Stockholm samt avdelningskontor i Göteborg, Karlstad och Malmö.

SWARCO Sverige har en aktiv roll inom branschens teknikområden, och är bl.a. engagerade i följande bransch organisationer

 

”Att skapa effektiva trafiksystem handlar inte bara om bra produkter, utan även nödvändig kompetens och erfarenhet i alla led. Eftersom vi anser att ingen kan erbjuda bättre tjänster än den som faktiskt leder utvecklingen framåt har detta varit vår ledstjärna i uppbyggnaden av SWARCO Sverige AB. Vår vision är att vår personals spetskompetens, moderna produkter, och ett nära samarbete med våra kunder, säkerställer att funktionen av våra system bidrar till förbättrad framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och positiva effekter på miljön” – Joakim Rosén, VD SWARCO Sverige AB