sujet

Vision och mission

FIRST IN TRAFFIC SOLUTIONS

SWARCOs VISION

Vi vill vara förstahandsvalet inom trafiksäkerhet och intelligent trafikstyrning över hela världen.

 

 

 

SWARCOs MISSION

SWARCO är ett växande internationellt företag som erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom trafikstyrning, signalering, parkering, vägmarkering och kollektivtrafik.

Vårt fokus är att underlätta samhällets ökade behov av mobilitet genom att säkerställa ett bättre trafikflöde informera och vägleda resenärer med innovativa produkter och tjänster.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att hantera och förbättra mobiliteten och öka trafiksäkerheten. Våra lösningar ska vara miljövänliga, av god kvalitet och ge ett hållbart resultat till våra intressenter.

ETT NATURLIG FÖRSTAHANDSVAL VAL
SWARCO ska vara en lönsam och långsiktig leverantör av smarta lösningar inom vägtrafik, kollektivtrafik och integrerade betalningssystem. De produkter och tjänster som vi erbjuder ska vara bekymmerfria, miljövänliga, framtidsorienterade och ge våra kunder en optimal kombination av design, pris och prestanda.

Våra lösningar ska vara förstahandsvalet på marknaden där vi är verksamma och vi vill ha en aktiv roll i branschen. Vi kommer att hålla en hög flexibilitet och snabbt anpassa oss till förändringar i vår miljö. Genom engagemang, utbildning och en god arbetsmiljö, ska vi vara en attraktiv arbetsgivare.