sujet

Produkter & Tjänster

Trafikmätning och trafiklösningar för städer

SWARCO har specialiserat sig på utveckling av smarta lösningar för kollektivtrafik och infrastruktur och är en ledande aktör på marknaden för intelligenta transportsystem, ITS. Lösningarna används idag inom väg, järnväg och parkeringsanläggningar i hela Norden, och är baserade på ett brett spektrum av produkter, system och tjänster.

SWARCOs effektiva trafiklösningar bidrar till bättre framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och positiva effekter på miljön!