sujetsujet

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Parkeringslösningar för besökare

Vi erbjuder parkeringssystem för en mängd ändamål med kompletta och framtidsorienterade lösningar. SWARCOS effektiva och flexibla system som gör att parkeringsanläggningarna utnyttjas optimalt, behöver Du fler parkeringsplatser hjälper det ofta att optimera utnyttjandet på de platser Du har. Genom att ständigt ha kontroll och kunna reglera utnyttjandet ökar utnyttjandegraden, alla kategorier blir nöjda och avkastningen ökar.


PARK@WORK
Komfortabel och välfungerande personalparkering med smidiga lösningar för besöksparkering på ett tryggt och flexibelt sätt.

 


PARK@STREET
En torg eller gatuparkering har ofta brister när det gäller detektering och parkeringshänvisning. Men med en ny P-teknisk lösning från SWARCO går det nu att hänvisa till lediga platser samt registrera varje plats beläggning och utnyttjande.

 

 


PARK&RIDE
Ställ bilen och ta tåget, bussen, tunnelbanan eller spårvagnen. Med ett parkeringssystem kan man integrera biljettsystem och få en synergi som ökar användandet av såväl det kollektiva transportmedlet som utnyttjandet av parkeringsanläggningen.

 

 

 


PARK&VISIT
Kanske är just sjukhusparkering platsen där ett parkeringssystem från SWARCO passar allra bäst. Att hantera olika kategorier med olika krav i kombination av att man kan parkera hur länge man behöver utan risken för parkeringsböter gör systemet optimalt för en sjukhusparkering.

 

 

 

 


PARK&SHOP
För att optimera för handlande kunder, fastighetsägare samt affärsidkare krävs ett smart och flexibelt parkeringssystem från SWARCO. Uppföljning av kunders beteende samt möjligheten till att subventionera handlande kunder är nyckeln i parkeringssystem för shoppingcentrum.

 

 

 

 

 


PARK&SLEEP
Hotellparkering skall vara enkelt och lätt, samtidigt som det skall ge bra avkastning för hotellet eller parkeringsupplåtaren. Med ett parkeringssystem från SWARCO alla typer av betalningsmedel användas, parkeringsavgiften integreras i hotellräkningen. Dessutom kan man integrera parkeringssystemet i hotellets online bokningssystem så att man kan reservera en plats samtidigt som man bokar sitt rum.

 

 

 

 

 

PARK&CHARGE
SWARCOs parkeringssystem kan utrustas med laddstationer och sedan nyttjas för att debitera utnyttjande av elbilsladdning. Betalningen sker i samma enheter och med separat sammanställning av utnyttjad effekt på kvittot. På så sätt blir lösningen smidig för bilisten och enkel och effektiv för fastighetsägare och parkeringsoperatör.

 

 

 

 

 

 

PARK&EXPLORE
Upptäck och upplev men se först till att Du kan parkera bilen på ett säkert ställe utan risk för parkeringsböter, för är det någon stans dröjer sig kvar längre än man tänkt så är det här. Med ett parkeringssystem från SWARCO kan du alltid stå så länge du vill och varför inte integrera entré- systemet med parkeringssystemet.

 

 

 

 


PARK&REST
Stöld av laster och inbrott i lastbilar är tyvärr något vi läser om allt oftare. Med SWARCOs lösning med säkra och inhängande lastbilsparkeringar kan chaufförerna vila tryggt samtidigt som markupplåtaren får en god och välförtjänt intäkt.

 

 

 

PARK&FLY
Med ett integrerat parkeringssystem från SWARCO har man den bästa lösningen för en flygplats, efterskottsbetalning, bokning av plats, sammankoppling med parkeringsledningsinformation, ja alla möjligheter finns i ett SKIDATA system från SWARCO när det gäller flygplatsparkering.

 

 


BUSS&TAXI
För att säkra driften och säkerställa att rätt fordon hämtar och lämnar passagerare levererar SWARCO effektiva och säkra lösningar för Buss & Taxi. En registrering och avgiftsbeläggning säkrar bra service och relevant avkastning.

 

 

 


PARK@HOME
Ingenting är väl mer irriterande än att inte hitta en ledig plats där man bor. Med ett parkeringssystem från SWARCO kan man samköra ett kommersiellt citygarage till att på kvällar och helger tillfredsställa de boendes behov för en överkomlig avgift. Samnyttjande ökar effektivitet, utnyttjande och avkastning.