sujet

HITTA EN LEDIG PARKERINGSPLATS

Skyltar för parkerings lösningar

Med en förtätning av städernas centrum blir efterfrågan på central parkering allt högre. Detta ställer högre krav på informations och betalningssystem. Oavsett om parkeringsanläggningen ligger i ett centrum, på ett sjukhus eller i ett shoppingcentrum gäller det att bilisten snabbt får redan på vart det finns lediga och tillgängliga platser och blir hänvisad dit. Med dessa system från SWARCO ökas utnyttjandegraden, söktrafik minskar och bekvämligheten och känslan av välkomnande blir bättre.

Produkter

 • HITTA EN LEDIG PLATS I P-HUSET

  Med de moderna enkelplatsdetekteringssystemen från SWARCO utnyttjas anläggningen optimalt, skyltar visar snabbaste vägen till lediga platser och kategorier som t.ex. handikappade visas till för dem reserverade platser.

 • PARK&RIDE

  Att erbjuda information om aktuell trafiksituation och möjligheter till ett enkelt byte från bil till tåg eller buss kan vara ett sätt att attrahera nya resenärer.
  Med Swarcos Park&Ride-koncept ger man resenärerna förbättrad information om avgångs- och restider vilket kan öka kollektivresandet

 • HITTA EN LEDIG PARKERINGSPLATS I CENTRUM

  Med SWARCOs P-Led system för centrumkärnor visas antalet lediga och tillgänliga platser. Systemen är smart uppbyggda så att kunderna informeras i varje val efter vart de lediga platserna finns. Vår erfarenhet säger oss att bilisterna följer informationen och lär sig hur man snabbast hittar en ledig plats.

 • HITTA EN LEDIG PLATS PÅ GATAN

  SWARCOS nya lösning PARK@STREET detekterar och visar varje enskild parkeringsplats längs trottoaren eller på en torgparkering. Ett nytt system med nya möjligheter som kommer att förvandla P-Led systemen i centrum för all framtid.

 • SWARCO APPAR

  Våra system hjälper bilisterna med användarvänlig trafik och beläggningsinformation. Oavsett om Du vill anmäla att Du vill bli kund i ett specifikt garage eller följa upp hur Du utnyttjat systemet kommer SWARCOS system att hjälpa Dig.

 • OMNIA-CENTRALSYSTEM

  Övervakning och styrning av alla typer av ITS-applikationer i ett gemensamt användarvänligt gränssnitt