sujetsujet

MILJÖTEKNISKA LÖSNINGAR

Alla måste ta sitt ansvar om vår omvärld och vår natur skall bevaras som vi vill ha den. När bilen skall utnyttjas skall den utnyttjas på det mest effektiva och minst miljöpåverkande sätt. Med SWARCOSs system kan vi reducera och effektivisera utnyttjandet av bilen samtidigt som bilisterna upplever en ökad bekvämlighet och en ökad trygghet.

Produkter

 • LADDNINGSSTATIONER

  SWARCO erbjuder marknadens bredaste sortiment av laddningsstationer för elbilar. Oavsett om Du väljer snabbladdning för AC eller DC eller vanlig långsamladdning så har vi på SWARCO en lösning. Att man dessutom kan integrera systemet i SKIDATA systemet gör att bilisten, fastighetsägaren och parkeringsoperatören blir nöjda.

 • PARK&RIDE

  Att erbjuda information om aktuell trafiksituation och möjligheter till ett enkelt byte från bil till tåg eller buss kan vara ett sätt att attrahera nya resenärer.
  Med Swarcos Park&Ride-koncept ger man resenärerna förbättrad information om avgångs- och restider vilket kan öka kollektivresandet

 • P-LED SYSTEM

  För att erhålla en så bra trafikrytm och minskad söktrafik som möjligt visar SWARCOs P-LED system vart tillgängliga platser finns. Statistik och rapporter ger en direkt återkoppling på hur anläggningarna utnyttjas och kan ligga till grund för framtida trafikplanering.