sujet

EFFEKTIV BELYSNING

Som världens största producent av LED-baserade trafiksignaler och VMS-skyltar har SWARCO lång erfarenhet inom optisk signalering. Vår produktportfolio omfattar dynamisk väginformation, trafiksignaler, järnvägssignaler samt väg- och gatubelysning. Alla våra system är LED-baserade med mycket lång livslängd och hög driftsäkerhet, samt en mycket låg energiförbrukning i jämförelse med konventionella ljuskällor.

Många städer och väghållare i Europa och övriga världen använder SWARCOs produkter för att reducera energiförbrukning och spara pengar.

Lösningar

  • BELYSNINGSSTYRNING

    LED-belysning kan integreras med trafikledare för att minska belysningens energiförbrukning, utan att kompromissa med lägre ljusnivå i perioder med hög trafiktäthet.

  • DYNAMISK VÄGMARKERING

    Dynamisk vägmarkering förbättrar säkerhetsnivån för trafikanter genom att förebygga kritiska händelser samt att varna vid eventuella olyckor.

  • PRODUKTER VÄGBELYSNING

    Här hittar du en komplett överblick över våra vägbelysningsprodukter, och även vilka användningsområden olika lyktor lämpar sig för.