sujetsujet

BELYSNINGSSTYRNING

System för Belysningsstyrning

Idag är det möjligt att lysa upp städer och samtidigt justera ljusförhållanden baserade på trafiktätheten, väderförhållanden och oförutsedda händelser. Det är viktigt att skapa en miljövänlig, säker och attraktiv belysningsatmosfär med minskade energikostnader. SWARCO Citylight erbjuder allt detta och mycket mer. En framtidsinriktad lösning för en ny tid som ställer högre krav för säkerhet och trygghet.

Produkter

  • SWARCO CITYLIGHT

    Styrsystem för övervakning, diagsnostik och styrning av LED-belysning via en intelligent och webbaserad plattform, för hela staden.