sujetsujet

DYNAMISK VÄGMARKERING

Dynamiska vägmarkerings lösningar

Dynamisk vägmarkering förbättrar säkerhetsnivån för trafikanter genom att förebygga kritiska händelser samt att varna vid eventuella olyckor.

SWARCO levererar en komplett produktlinje med LED-baserade vägljus, kantmarkeringar och nödutgångsbelysning. Lösningarna bidrar till ökad person- och trafiksäkerhet i tunnlar. Produkterna är väl beprövade under Nordiska klimatförhållanden under lång tid, och dessa erfarenheter gör att våra lösningar har en optimal driftsäkerhet. LED-modulerna från SWARCO levereras i olika varianter för nedfräsning i vägbana, montage uppe på vägkant eller väggmontage i tunnel.

Produkter

 • DYNAMISK VÄGMARKERING

  SWARCO leverer en komplett produktlinje med LED-baserade vägljus. LED-modulerna leveres i olika varianter for nedfräsning i vägbana, montage uppe på vägkant och till väggmontage i tunnel

 • NÖDBELYSNING FÖR JÄRNVÄGSTUNNLAR

  SWARCO leverer en komplett produktlinje med LED-baserad nödbelysning för järnvägstunnlar, för väggmontage och ledstänger.

 • STYRENHET FÖR DYNAMISK VÄGMARKERING

  Gemensam styrenhet för alla typer av LED-moduler.

 • UTRYMNINGSLJUS

  SWARCO leverer en komplett produktlinje med LED-baserade utrymningsljus. LED-modulerna leveres i olika varianter for nedfräsning i vägbana, montage uppe på vägkant och till väggmontage i tunnel.