sujet

Kollektivtrafik

Realtidsinformations system för Kollektivtrafik

Rätt information på rätt plats i rätt tid ger trygghet,oavsett om målet med resan är till och från arbetsplatsen eller en weekend-resa till Göteborg. Som resenär måste man kunna planera sin restid och i god tid bli informerad om eventuella förändringar. Med pålitliga informationssystem samt signalprioritering för att förkorta restiden blir valet att resa kollektivt lättare. SWARCOs system för kollektivtrafiken bidrar således till en bättre miljö.

Lösningar

 • SYSTEM

  Overvakning och styrning av alla typer av ITS applikationer i ett gemensamt gränssnitt.

 • KOLLEKTIVPRIORITERING

  Signalsystem som säkerställer optimalt trafikflöde samtidig som kollektivtrafiken kan få aktiv prioritet.

 • REALTIDSINFORMATION

  Realtidsinformation har resulterat i bättre kollektiv upplevelse för användarna. Vi levererar marknadens mest erkända och kompletta system.

 • PASSAGERARINFORMATION

  Dagligen får flera miljoner resande sin information via våra system i Norden och resten av Europa.

 • TERMINALHANTERING

  Centralt placerade terminaler är dyra och svåra att expandera. Med SWARCOs system kan terminalens beläggning optimeras så att nyttjandegraden ökas.

 • OMBORD

  Vi erbjuder ett helhetskoncept ombord på fordonet, både vad gäller säkerhet, information och underhållning.