sujetsujet

KOLLEKTIVPRIORITERING

Trafikdata system för bussprioritering

Utvecklingen med allt mer avancerad trafikantinformation samt teknisk utrustning för positionering, gör att kostnaden att komplettera ett signalsystem med bussprioritet, väsentligt har minskat på senare tid. Nu behöver du inte längre betala för onödig hårdvara, tack vore vår moln-baserade lösning Smart Priority.

VARFÖR BUSSPRIORITERING?

Ett flertal studier har gjorts gällande bussprioritering i städer i Norden. För en medelstor stad, med normalt antal trafiksignaler finns varken anledning att tveka eller att utreda huruvida bussprioritet är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. De flesta av Sveriges största orter har redan förstått lönsamheten i bussprioritering, och har idag system för bussprioritet installerade.

  • Bussarna kommer fram snabbare och antalet stopp minskar. Såväl busstrafiken,
    miljön och passagerarna tjänar på det.
  • Spridningen i körtid blir mindre. Vid tät stadsbusstrafik förbättras regulariteten avsevärt.
  • Busstrafiken gynnas i förhållande till biltrafiken. Eftersom en buss i medeltal har
    ca 10-20 personer ombord, medan en bil bara har 1,2 personer ombord.
  • Såväl bussförare som passagerare slipper ”onödiga” stopp och blir mindre stressade.

Produkter