sujetsujet

OMBORD

Infotainment System för kollektivtrafik

Våra innovativa lösningar erbjuder ett helhetskoncept ombord på fordonen, oavsett om det handlar om säkerhet, information eller underhållning.

Produkter

 • INFORMATION

  Bra och tillförlitlig information underlättar resenärens vardag och får fler att ställa bilen och istället resa kollektivt.

 • INFOTAINMENT

  Kombinationen av resenärsinformation och reklam förbättrar kundnyttan och ger dessutom ökade intäkter till trafikutövaren.

 • SÄKERHET

  Att resa kollektivt ska alltid innebära att man reser säkert. Med alkolås, videoövervakning och larmfunktioner erbjuder vi en trygg miljö för chaufför och passagerare.

 • TJÄNSTER

  ITS-installationer från SWARCO hämtar dagligen stora mängder trafikdata. Datan kan användas som information för både trafikanter och trafikoperatörer.