sujetsujet

PASSAGERARINFORMATION

SWARCO är en ledande aktör på att presentera trafikantinformation till resenärer och dagligen får flera miljoner resande sin information via våra system i Norden och i resten av Europa. Informationen görs tillgänglig för resenären via olika presentationsenheter som är anpassade efter kundens behov.

 

Produkter

 • DYNAMISKA LCD-DISPLAYER

  Dynamisk trafikantinformation på energisnåla och näst intill underhållsfria LCD displayer som är anpassade efter kundens behov.

 • DYNAMISKA LED-DISPLAYER

  Med 15 års erfarenhet med utveckling av LED-teknik erbjuder SWARCO LED-displayer av högsta kvalitet för inom- och utomhusbruk. Utvecklat för nordiska förhållanden.

 • DYNAMISKA MONITORER

  Dynamsik trafikantinformation presenterat via moderna gränssnitt, färger och former. Våra lösningar kan levereras med ett antal olika monitorer anpassat utifrån kundens behov.

 • PARK&RIDE

  Att erbjuda information om aktuell trafiksituation och möjligheter till ett enkelt byte från bil till tåg eller buss kan vara ett sätt att attrahera nya resenärer.
  Med Swarcos Park&Ride-koncept ger man resenärerna förbättrad information om avgångs- och restider vilket kan öka kollektivresandet

 • RESEPLANERARE

  Vår reseplanerare gör kollektivtrafik mer attraktivt för användarna! Ett nödvändigt verktyg för resande som önskar att planera sin resa i realtid och få information tillgänglig både via web och appar.

 • SWARCO APPAR

  Våra system hjälper bilisterna med användarvänlig trafik och beläggningsinformation. Oavsett om Du vill anmäla att Du vill bli kund i ett specifikt garage eller följa upp hur Du utnyttjat systemet kommer SWARCOS system att hjälpa Dig.

 • TILLGÄNGLIGHET

  Passagerarinformation för alla - också anpassat för resande med funktionsnedsättning.

 • TJÄNSTER

  ITS-installationer från SWARCO hämtar dagligen stora mängder trafikdata. Datan kan användas som information för både trafikanter och trafikoperatörer.