sujetsujet

REALTIDSINFORMATION

Realtidsinformation genom Digitala skyltar

Ett av de viktigaste medlen för att få människor att resa kollektivt är att ge rätt information i rätt tid.

Realtidsinformation har varit en succé och det har resulterat i bättre kollektiv upplevelse för användarna. När kollektivtrafiken blir mer attraktiv, genom prioritering, underlättande och information kommer man kunna uppnå god miljöeffekter genom en övergång från privatkörning till kollektivt åkande.

SWARCOs erfarenhet och kompetens på området gör att vi kan leverera marknadens mest erkända och kompletta system. Flera miljoner användare i Europa får idag uppdaterad information från våra system. Informationen fås på hållplatser och ombord på fordonen via dynamiska skyltar, på mobilen och via internet.

Produkter

  • OMBORDENHET

    ROADRUNNER ärSWARCOs avancerade fordonsdator, utrustad med alla funktioner som behövs för att täcka övervakningscentralens behöv. Enheten har en av marknadens mest avancerade navigationssystem och ett enkelt användargränssnitt.

  • REALTIDSSYSTEM

    FLASH är ett system för realtidsinformation. Systemet vet vart fordonet befinner sig vid varje tidpunkt, beräknar avvikelser i förhållande till uppsatt tidtabell samt visar realtidsinformationen till passagerare.