sujetsujet

TERMINALHANTERING

Automatiserat system för terminalhantering

Centralt placerade terminaler är dyra och svåra att expandera. Med SWARCOs system kan terminalens beläggning optimeras så att nyttjandegraden ökas.
Chaufförerna blir guidade hela vägen in och ut från terminalen vilket minskar utsläpp och restid. Kameraövervakning medför ökad säkerhet och accesskontroll håller oönskad trafik borta, vilket reducerar risken för störningar.

Produkter

 • ACCESS

  Med Swarcos terminalkoncept finns det möjlighet att koppla på infartsrättigheter till en terminal.

 • FÖRARINFORMATION

  Guidning av chaufförerna ökar säkerheten och minskar väntetiden.

 • TERMINALOPTIMERING

  Dynamiska hållplatser optimerar terminalen. Grafisk översikt av trafiken som ankommer och avgår från terminalen ger en bra översikt för operatörerna.

 • TJÄNSTER

  ITS-installationer från SWARCO hämtar dagligen stora mängder trafikdata. Datan kan användas som information för både trafikanter och trafikoperatörer.