sujetsujet

CYKLING

System för cykelräkning

Att cykla är ett snabbt, smidigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. Utöver att cykelpendlarna förbättrar sin egen hälsa bidrar de också till en förbättrad miljö och minskad trängsel i trafiken. För att främja cyklandet väljer allt fler städer därför att förbättra villkoren för cyklisterna bland annat med tekniska system.

För att motivera innevånare till att byta bilen mot cykeln krävs flera initiativ. Även om miljömedvetenhet och förbättrad hälsa kan anses som tillräckligt goda grunder, är framkomlighet, information och trafiksäkerhet mycket viktiga faktorer för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Det är där SWARCOs cykelkoncept kommer in i bilden.

SWARCO tillhandahåller system för cykelräkning, cykelbarometrar, detektering och prioritering i trafiksignaler och andra varningssystem.

Produkter

 • CYKELBAROMETER

  Visa stadens uppskattning till cyklisterna genom att presentera information om antal cyklister per dag och år, temperaturer och annan information.

 • CYKELPRIORITERING I TRAFIKSIGNALER

  Bättre framkomlighet, jämnare flyt och ökad trafiksäkerhet med hjälp av effektivt programmerade trafiksignaler.

 • GRÖN VÅG FÖR CYKLISTER

  Spar på krafterna och undvik onödiga stopp med ett jämnare trafikflöde för cyklister. Samtidigt ökar säkerheten då man undviker rödkörningar.

 • VARNINGSSYSTEM - CYKEL

  LED-ljus nedfrästa i gatan eller LED-skyltar, varnar bilar och lastbilar för att det kan finnas cyklar på intilligande eller korsande cykelbana