sujetsujet

KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafikens attraktivitet beror bland annat på regelbundenhet, tidtabells­hållning och körtider. Genom prioritering av kollektivtrafik i signalreglerade korsningar kan effektiviteten och därmed också attraktiviteten för kollektiva färdmedel höjas.

Bussprioritering har visat sig vara mycket lönsamt i mängder av utvärderingar och dessutom har det i de flesta fall även blivit bättre för övrig trafik.

SWARCO erbjuder system för positionering, prioritetsbegäran och intelligenta trafiksignaler som anpassar sig till rådande trafiksituation och ger en effektiv bussprioritering utifrån bussens förhållande till tidtabell, busslinje eller antal passagerare ombord.

Läs mer om våra system för kollektivtrafik under "Kollektivtrafik"