sujetsujet

TRAFIKSIGNALER

Trafiksignalsystem för trafikoptimering

Väl fungerande trafiksignaler kan generera stor samhällsekonomisk nytta i form av förbättrad framkomlighet, ökad säkerhet och miljöförbättringar. Trafiksignaler införs när trafiken blir för stor för att den skall kunna reglera sig själv på ett bra sätt och är speciellt lämpliga i korsningar där den ena vägen har betydligt mer trafik än den andra. Genom att förse en korsning med en trafiksignal kan säkerheten ökas med ca 30%. Signaler används även där man vill prioritera bussar, utryckningsfordon, eller när man på annat sätt önskar styra trafiken eller öka trafiksäkerheten.

Swarco är marknadsledande leverantör av trafiksignalsystem, med en komplett produktportfölj av styrapparater, signallyktor, detektorer och centrala system för driftövervakning och optimering av trafiksignaler.

Produkter