sujetsujet

HOSTING & IT-DRIFT

Vill ni investera i ett system, men inte lägga tid på serverdrift? Genom att låta oss ta hand om era servrar och system, får ni mer tid till att fokusera på det som verkligen är viktigt.

Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Kommunikationslösningar
  • Systemkonfiguration
  • Serverdrift, underhåll och backup
  • Molntjänster och hosting

Med hosting menas att ni överlåter ansvaret för hela eller delar av driften av era system. De flesta av våra system är webbaserade och allt ni behöver är tillgång till internet och en webläsare. Vår infrastruktur för tjänster i molnet finns i avancerade datahallar med system för avbrottsfri kraft, klimatkontroll, brandskydd och internetsäkerhet.

Systemen övervakas och uppdateras kontinuerligt vanligen helt utan driftsavbrott. När behov av driftavbrotts eventuellt ändå uppstår är de väl planerade, kommuniceras i god tid innan och sker på tider med liten eller ingen aktivitet vilket för de mesta är nätter och helger.