sujetsujet

SUPPORTCENTER

Behöver ni hjälp? SWARCOs supportcenter finns där för dig. SupportCentret hjälper dig med information och manualer, komma i kontakt med specialister eller boka en servicetekniker för underhåll och felavhjälpning i dina trafiksystem. Har du dessutom ett serviceavtal med SWARCO, sköter SupportCentret planeringen av det förebyggande underhållet, ser till att felavhjälpning utförs på ett effektivt sätt och återrapporterar utförda insatser till dig. SupportCentret kan också övervaka dina driftövervakningssystem och vid behov av service kontakta dig, eller din driftentreprenör.

Du kan komma i kontakt med supportcentret på:

Telefon: 0771-42 98 00

E-post: support.sverige@swarco.com

Supportärende / Felanmälan

Produkter

  • JOUR & BEREDSKAP

    SWARCO erbjuder skräddarsydda avtal för beredskap, utryckning, fjärruppkoppling, telefonsupport och felavhjälpning, baserade på Ert behov.

  • PARTNERWEB

    Som en del av vårt servicekoncept erbjuder vi SWARCO partnerweb, som säkrar dig tillgång till ett eget säkert område med updaterad dokumentation och servicehistorik för era anläggningar.

  • SERVICEHISTORIK

    Alla servicehändelser som utförs, loggas i vårt Service Management system. Direktkontakt med tekniker via PDA säkrar en snabb och precis återrapportering till uppdragsgivaren.