sujet

Smarta vägar

System för trafiksäkerhet

Allt mer gods fraktas allt längre med allt snävare tidsmarginaler. Samtidigt pendlar allt fler allt längre till och från sina arbeten. Det gör att trafiken och trycket på våra vägar ökar, särskilt i storstadsområdena och längs de stora riks- och europavägarna.

ITS gör det möjligt att skapa en ökad effektivitet i transportsystemen. Det innebär att vägarna kan utnyttjas bättre – och att belastningen på miljön kan minskas. ITS används också till att öka trafiksäkerheten genom trafikinformation, omledningar och trafikavstängningar.

Lösningar

 • TUNNEL & MOTORVÄGSSYSTEM

  Genom att införa effektiva system för motorvägsreglering förbättras vägens kapacitet och trafiksäkerhet. Trafikstyrningen sker med hjälp av körfältssignaler och variabla meddelande skyltar.

 • TRAFIKINFORMATION

  Genom att presentera rätt information vid rätt tillfälle till trafikanterna kan man förbättra framkomlighet och säkerhet. Ett bra informationsflöde ger också en bekvämare resa då man kan minska många osäkerhetsfaktorer och stress

 • TRAFIKSÄKERHET & MILJÖ

  Moderna ITS lösningar behöver inte alltid vara ett storstadsfenomen. Lokala ITS kan lösa lokala trafikproblem, med enkla medel.

 • BOMSYSTEM

  SWARCO erbjuder lösningar för automatiserad tillståndskontroll på motorvägar och tunnlar, med robusta vägbommar anpassade till Nordiska förhållanden.

 • BELYSNING

  Spara på energikostnader, underhåll och utsläpp samtidigt som du förbättrar ljuskvaliten och säkerheten med LED-baserad belysning för gator, vägar och tunnlar