sujetsujet

BOMSYSTEM

Bomsystem för motorvägar och tunnlar

SWARCO erbjuder lösningar för automatiserad tillståndskontroll på motorvägar och tunnlar, med robusta vägbommar anpassade till Nordiska förhållanden.

Produkter

 • AUTOMATIC SYSTEMS BL229

  En allsidig vägbom som änvänds på områden med medelhög trafik såsom fjällvägar, industriområden och parkeringsplatser.

 • AUTOMATIC SYSTEMS BL41

  Kraftig bom för trafikontroll med med möjlighet för extra lång bomarm.

 • AUTOMATIC SYSTEMS BL43

  Snabböppnande trafikbom, med förstärkt bomarm för allmänna vägar, industriområden och parkeringsplatser.

 • AUTOMATIC SYSTEMS BL52

  Industriell trafikbom med extra lång bomarm för breda passager. Förstäkt mekanik ger möjlighter att ha bomarm upp till 14meter

 • AUTOMATIC SYSTEMS BL53

  Industriell trafikbom anpassad för krävande miljöer såsom tunnelavstängningar och installationer på motorvägar.