sujetsujet

BELYSNING

Gatu- och vägbelysning utgör en stor del av den globala energiförbrukningen, och kan utgöra upp till 40% av en kommuns energibudget. När en kommun ska bygga ny eller ersätta gammal gatubelysning, är LED-belysning en god lösning. Ljusstyrkan i LED har ökat drastiskt de senaste åren. En ljusstyrka på över 140 lumen/watt är idag standard och utvecklingen fortsätter. Detta gör LED-belysning intressant för trafikapplikationer - inte bara rent tekniskt utan också utifrån ett miljöperspektiv, då stora energibesparingar kan göras.

Läs mer om SWARCOs LED-belysning under "Effektiv belysning"