sujetsujet

TRAFIKINFORMATION

Genom att presentera rätt information vid rätt tillfälle till trafikanterna kan man förbättra framkomlighet och säkerhet. Ett bra informationsflöde ger också en bekvämare resa då man kan minska många osäkerhetsfaktorer och stress. Forskning visar att upp till 30% av bilisterna ändrar färdväg när de får information om restid eller hinder på vägen, vilket gör att väghållaren kan utnyttja sitt vägnät på ett mycket effektiv sätt.

SWARCO levererar en mängd olika system för trafikmätning, olycksdetektering, datainsamling och presentation på web eller trafikinformationstavlor.

Produkter

 • SWARCO APPAR

  Våra system hjälper bilisterna med användarvänlig trafik och beläggningsinformation. Oavsett om Du vill anmäla att Du vill bli kund i ett specifikt garage eller följa upp hur Du utnyttjat systemet kommer SWARCOS system att hjälpa Dig.

 • OMNIA-CENTRALSYSTEM

  Övervakning och styrning av alla typer av ITS-applikationer i ett gemensamt användarvänligt gränssnitt

 • PLATTFORM FOR AKTIV TRAFIKINFORMATION

  Pålitlig trafikinformation för aktiv trafikledning, via web, appar och trafikinformationstavlor

 • VMS – VARIABLA MEDDELANDE SKYLTAR

  LED-baserade skyltar utvecklade för trafikmiljöer i Nordiska förhållanden, alltifrån små enkla skyltar till stora fullgrafiska fullfärgs-tavlor

 • ITC-2 STYRAPPARAT FÖR TRAFIKSIGNALER

  En kraftfull och mångsidig styrapparat för alla typer av korsningar, med funktioner för trafikräkning och bussprioritering

 • TRAFIKRÄKNING

  Grunden för moderna trafikapplikationer är att ha en klar bild över sin trafik. SWARCO erbjuder en stor mängd system och produkter för trafikdatainsamling och restidsmätning.