sujetsujet

TUNNEL & MOTORVÄGSSYSTEM

Motorvägsreglering är ett måste när trafiken på våra motorvägar ökar allt mer. Syftet med dessa system är att öka vägnätets effektivitet, pålitlighet och säkerhet.

Med Swarcos motorvägssystem kan man utnyttja vägens kapacitet på bästa sätt genom olika reglerings­ åtgärder. Med systemet kan exempelvis ett eller flera körfält stängas av på en sträcka vid olyckor och vägarbeten och hastigheter anpassas till rådande förhållanden.

Systemet möjliggör en smidigare trafikavveckling och förbättrar trafiksäkerheten. Gentemot trafikanterna sker reglering med hjälp av körfältssignaler, ofta kombinerade med variabla hastighetsskyltar. Motorvägsreglering tillsammans med hastighetsstyrning kan ge trafikanter information om föreskriven hastighetsgräns eller rekommendation om högsta hastighet och körfältsrestriktioner.

Målet är att maximera genomströmningen på vägen, undvika köer och upprätthålla fritt flytande trafik. Motorvägsreglering kan kompletteras med omställbara vägmärken för varnande och informerande budskap, exempelvis kövarning och omledning via skyltar med fritext/upplysningsmärken.

Med systemet uppnår man restidsvinster på upp till 10% samt en reduktion av olyckor med 25%.

SWARCO erbjuder motorvägssystem för både MTM och TLS standarden.

Produkter